Βιομηχανικές αντιδράσεις στο νομοσχέδιο για το αέριο