Οι φορολογικοί συντελεστές το μεγαλύτερο εμπόδιο για τις ελληνικές επιχειρήσεις

Οι φορολογικοί συντελεστές αποτελούν το μεγαλύτερο εμπόδιο για τις ελληνικές επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις Έρευνες Επιχειρήσεων του Ομίλου της Παγκόσμιας Τράπεζας.Ειδικότερα, το 40% των ελληνικών επιχειρήσεων ανέφερε ότι οι φορολογικοί συντελεστές αποτελούν το μεγαλύτερο εμπόδιο, ενώ το 20% η πολιτική αστάθεια και το 16,1% η πρόσβαση στη χρηματοδότηση.Ακολουθούν φορολογική διοίκηση (5,6%), ανεπαρκώς καταρτισμένο προσωπικό (5%), εργατική νομοθεσία (3,6%), διαφθορά (2,1%), παραοικονομία (1,8%), αδειοδότηση (1,7%)  και έγκλημα και ανομία (1%) στα δέκα βασικότερα εμπόδια.Τα δέκα κυριότερα εμπόδια του επιχειρηματικού περιβάλλοντος

Τα τρία κυριότερα εμπόδια του επιχειρηματικού περιβάλλοντος ανά μέγεθος επιχείρησηempodiaanamegeuosΣτην Έρευνα για την Ελλάδα, ιδιοκτήτες επιχειρήσεων και ανώτερα διοικητικά στελέχη από 600 επιχειρήσεις παραχώρησαν συνεντεύξεις μεταξύ του Αύγουστου 2018 και του Απριλίου 2019.