">

Πόλεμος κυβέρνησης –βιομηχάνων για τις "τριετίες"

Στον "αέρα" βρίσκεται η καταβολή της  αύξησης του κατώτατου μισθού κατά 11% την 28η /2/2019 για όσους εργαζόμενους είχαν κατοχυρώσει το 2012 επίδομα τριετίας, καθώς τότε είχαν συμπληρώσει τουλάχιστον 3 έτη προϋπηρεσίας.Και αυτό γιατί, με χθεσινή κοινή τους ανακοίνωση, 7 βιομηχανικοί σύνδεσμοι της χώρας (σ.σ. ΣΕΒ και διάφορες περιφερειακές ενώσεις) αμφισβητούν ανοιχτά την νομιμότητα της εγκυκλίου την οποία εξέδωσε το Υπ. Εργασίας την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με την οποία από την 1η/2/2019 ισχύει αυτή η αύξηση για τους μισθωτούς με πάνω από 3 χρόνια προϋπηρεσία (το 2012), όπως ισχύει και για τους εργαζομένους χωρίς προϋπηρεσία.Έτσι οι βιομήχανοι, ουσιαστικά,  αρνούνται να καταβάλλουν τη σχετική αύξηση σε μόλις δύο από σήμερα, οπότε πρέπει να γίνει η καταβολή της μισθοδοσίας του Φεβρουαρίου, καθώς -υποστηρίζουν- το επίδομα τριετίας έχει καταργηθεί, δια νόμου,  από το 2014.Από την πλευρά του, το Υπουργείο Εργασίας, απαντώντας με δική του ανακοίνωση σε εκείνη των βιομηχάνων, επισημαίνει πως εκείνο που έκανε ο ΣΕΒ ήταν "να εκφράσει την επιθυμία του για κατάργηση των διαμορφωμένων τριετιών και για μειώσεις μισθών σε όσους αμείβονται με τον κατώτατο μισθό και το κατώτατο ημερομίσθιο".Μάλιστα, από το αρμόδιο Υπουργείο τονίζεται πως  "το τι ισχύει έχει καταστεί ξεκάθαρο από το Υπουργείο Εργασίας τόσο με την Υπουργική Απόφαση της κ. Αχτσιόγλου, για την αύξηση του κατώτατου και την κατάργηση του υποκατώτατου μισθού, όσο και με τη σχετική εγκύκλιο για την εφαρμογή της αύξησης και τις τριετίες".Από την πλευρά τους, όμως, οι βιομήχανοι –μέλη του ΣΕΒ και των ενώσεων των Αθηνών –Πειραιώς, της Στερεάς Ελλάδας, της Θεσσαλίας, του Ηρακλείου Κρήτης και της Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας επισημαίνουν το Υπουργείο Εργασίας τροποποιεί την ισχύουσα νομοθεσία μέσω μιας λανθασμένης Υπουργικής Εγκυκλίου.  Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ο κατώτατος μισθός νοείται ως μία "μοναδική αξία (ποσό) αναφοράς", δηλαδή δεν συμπεριλαμβάνει τριετίες για όσους εισέρχονται στην αγορά εργασίας μετά την 14.2.2012.Επίσης τονίζουν πως με την Εγκύκλιο που δημοσίευσε το Υπουργείο Εργασίας στις  18/2/2019, ενώ εμφανίζεται να διευκρινίζει ή να ερμηνεύει νομοθετικές διατάξεις, στην ουσία τις ανατρέπει, αναβιώνοντας προσαυξήσεις σε εργαζόμενους και εργατοτεχνίτες που έχουν καταργηθεί δια νόμου. Αν αυτό επιθυμεί το Υπουργείο Εργασίας, θα πρέπει να νομοθετήσει αναλόγως. Διαφορετικά θα πρέπει άμεσα να εκδώσει νέα εγκύκλιο στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας"Παραπέρα, με ενημερωτικό σημείωμα του, ο ΣΕΒ αναλύει τις παραπάνω θέσεις των βιομηχάνων, επεξηγώντας πως  :*Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία  (σ.σ. 2013-2014) , έπειτα από διαβούλευση, ορίζεται ο νομοθετημένος κατώτατος μισθός και το νομοθετημένο κατώτατο ημερομίσθιο, για πλήρη απασχόληση, για τους υπαλλήλους και εργατοτεχνίτες όλης της χώρας, των οποίων η αμοιβή δεν ρυθμίζεται από συλλογική σύμβαση εργασίας "και ως τέτοιος νοείται μία μοναδική αξία (ποσό) αναφοράς’’. Αυτό, σύμφωνα με την Εισηγητική Έκθεση της ίδιας νομοθεσίας  (σ.σ. του 2014), γίνεται µε σκοπό ο νομοθετημένος κατώτατος μισθός και το νομοθετημένο κατώτατο ημερομίσθιο, όταν αυτά ορισθούν, να µην περιλαμβάνουν παρά ένα ενιαίο ποσόν, το οποίο δεν θα είναι συνάρτηση άλλων παραγόντων (π.χ., προϋπηρεσίας). Από αυτό συνάγεται ότι ο νομοθετημένος κατώτατος μισθός / κατώτατο ημερομίσθιο  νοούνται ως "μοναδιαίες αξίες" (ποσά αναφοράς), το οποίο πρακτικά σημαίνει ότι οι ωριμάνσεις λόγω προϋπηρεσίας (τριετίες) καταργούνται και αντικαθίστανται από ένα μοναδικό ποσό κατώτατου μισθού και ημερομισθίου για όλους, ανεξαρτήτως προϋπηρεσίας.* Η εγκύκλιος του Υπ. Εργασίας με αφορμή την κατάργηση του υποκατώτατου μισθού ορίζει ότι "οποιαδήποτε αναφορά της κείμενης νομοθεσίας στον κατώτατο μισθό και στο κατώτατο ημερομίσθιο, κατά το μέρος που αφορά/εισάγει ηλικιακή διάκριση, θεωρείται κατηργημένη". Και εξ’ αυτού συμπεραίνει ότι "συνεπώς, ως προς τις ήδη διαμορφωθείσες προσαυξήσεις λόγω προϋπηρεσίας, εφαρμόζονται οι διατάξεις  (…) του νόμου του 2012 , όπως ισχύει". Παραπέμπει, σύμφωνα,με το σημείωμα του ΣΕΒ, δηλαδή  στην εφαρμογή διατάξεων, οι οποίες ωστόσο καταργούνται λόγω της εφαρμογής του νόμου του 2013, ενώ παραλείπει την αναφορά της ρύθμισης του νόμου του 2014.*  Οι τριετίες έχουν καταργηθεί όσον αφορά τον νομοθετημένο κατώτατο μισθό και το κατώτατο ημερομίσθιο βάσει του νόμου του 2013 όπως ισχύει, και μετά την προσθήκη των διατάξεων του νόμου του 2014. Ίσχυαν με αναστολή, για όσους τις δικαιούνταν μέχρι το 2012 (έως ότου η ανεργία διαμορφωθεί σε ποσοστό κάτω του 10% αναστέλλεται η προσαύξηση του νομοθετικώς καθορισμένου νόμιμου κατώτατου μισθού και ημερομισθίου για προϋπηρεσία, που συμπληρώνεται μετά την 14.2.2012). ίσχυαν με αναστολή και έως ότου να τεθεί σε εφαρμογή ο νόμος του 2013, όπως είχε τροποποιηθεί και ισχύει. Οι τριετίες δεν έχουν καταργηθεί όσον αφορά  τους μισθούς και τα ημερομίσθια που ορίζονται από συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Έχει όμως ανασταλεί η προσαύξηση μισθών και ημερομισθίων λόγω προϋπηρεσίας που συμπληρώνεται μετά την 14.2.2012 έως ότου η ανεργία διαμορφωθεί σε ποσοστό κάτω του 10%.*Ο νομοθετημένος κατώτατος μισθός/κατώτατο ημερομίσθιο νοούνται ως "μοναδιαίες αξίες" (ποσά αναφοράς), το οποίο πρακτικά σημαίνει ότι οι ωριμάνσεις λόγω προϋπηρεσίας (τριετίες) καταργούνται και αντικαθίστανται από ένα μοναδικό ποσό κατώτατου μισθού και ημερομισθίου για όλους, ανεξαρτήτως προϋπηρεσίας.*Σε νόμο του 2011 περιγράφονται οι διοικητικές κυρώσεις για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, σε περίπτωση διαπίστωσής τους ύστερα από έλεγχο του ΣΕΠΕ:- Οικονομικές κυρώσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν πρόστιμο από 300€ έως και 50.000€, αναλόγως της σοβαρότητας της παραβάσεως και της υποτροπής ή μη του παραβάτη.- Διακοπή για ορισμένο χρονικό διάστημα ή οριστικά της λειτουργίας της επιχείρησης ή τμήματος αυτής.Σε άλλες διατάξεις του 2011. περιγράφονται οι ποινικές κυρώσεις για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας (ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι μηνών και / ή με χρηματική ποινή τουλάχιστον 900€).Εάν επιβληθεί πρόστιμο οι επιλογές του εργοδότη είναι:-Εάν ο εργοδότης, μέσα σε προθεσμία εξήντα ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης επιβολής του προστίμου, συμμορφωθεί με τις υποδείξεις του Επιθεωρητή Εργασίας που διενήργησε τον έλεγχο, αποδείξει ότι συμμορφώθηκε και εφαρμόζει εφεξής τις διατάξεις της κείμενης εργατικής νομοθεσίας που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο, εξαιτίας της παράβασης των οποίων του επεβλήθη το πρόστιμο, καθώς και ότι έχει εξοφλήσει πλήρως και ολοσχερώς τον εργαζόμενο, τότε το διοικητικό πρόστιμο που επιβλήθηκε αρχικώς μειώνεται κατά ογδόντα τοις εκατό (80%) με αιτιολογημένη πράξη του οργάνου που το επέβαλε".- Να πληρώσει το πρόστιμο εντός 15 ημερών από την κοινοποίησή του, ώστε να τύχει έκπτωσης 30%.- Να προσφύγει κατά της πράξης επιβολής του προστίμου μέσα σε εξήντα ημέρες από την κοινοποίησή της ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου. Η  προθεσμία για την άσκηση της προσφυγής και η άσκηση αυτής δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της πράξης επιβολής προστίμου.- Προτείνεται να εκδοθεί νέα εγκύκλιος, απολύτως εναρμονισμένη με τις ρυθμίσεις του 2013 και 2014.