Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 Ηράκλειο,  26-8-2019            

 

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» καλούνται τα μέλη του Σωματείου στην Τακτική Γενική Συνέλευση στο γραφείο του Συνδέσμου, στο κτίριο Διοίκησης της ΒΙ.ΠΕ. επί της οδού Α,  με θέματα συζήτησης:

1)        Απολογισμός πεπραγμένων

2)         Ενημέρωση για τις προσεχείς δράσεις και πρωτοβουλίες του Συνδέσμου

3)        Έγκριση ισολογισμού  και προϋπολογισμού

 

Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχουν τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη. Η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει στις 2 Σεπτεμβρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00 ενώ σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας θα λάβει χώρα επαναληπτική στις 16 Σεπτεμβρίου και ώρα 18.00 και σε περίπτωση πάλι μη επίτευξης απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει τελικώς και σε κάθε περίπτωση στις 4 Οκτωβρίου ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.00 με τα ως άνω θέματα και στον ίδιο χώρο.

 

Ο Πρόεδρος του  Δ.Σ.                                         Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

 

Ελευθέριος Αντωνακάκης                                      Αλέξανδρος Υφαντής