Συνάντηση Προέδρου ΣΕΒΠΗ με τον Εντεταλμένο Σύμβουλο του Δήμου Ηρακλείου για θέματα Δημοτικής Αστυνομίας κ Παττακό, τον προϊστάμενο της Δημοτικής Αστυνομίας και τον Αστυνομικό Διευθυντή Τροχαίας Ηρακλείου κ Μουρτζακη

                                                                    ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

                                                                                                                                                    5/4/2019

Πραγματοποιήθηκε συνάντηση με το Εντεταλμένο Σύμβουλο του Δήμου Ηρακλείου για θέματα Δημοτικής Αστυνομίας κ Παττακό, τον προϊστάμενο της Δημοτικής Αστυνομίας κ τον Αστυνομικό Διευθυντή Τροχαίας Ηρακλείου κ. Μουρτζάκη για θέματα που αφορούν την Βιομηχανική Περιοχή Ηρακλείου.

Η απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων και άλλων τροχήλατων ρυπογόνων μέσων , καθώς και η εφαρμογή του ΚΟΚ και σήμανσης εντός της ΒΙΠΕΗ ήταν τα βασικά θέματα που τέθηκαν από τον Πρόεδρο του ΣΕΒΠΗ κ .Αντωνακάκη. Τόσο ο Δήμος Ηρακλείου όσο και η αρμόδια Αστυνομική Αρχή δεσμεύτηκαν για άμεσες ενέργειες προς αυτή την κατεύθυνση.

 Ο ΣΕΒΠΗ συνεχίζει να συνεργάζεται αρμονικά με όλους τους αρμόδιους φορείς με απώτερο στόχο την βελτίωση της καθημερινότητας και όχι μόνο των Εγκατεστημένων Επιχειρήσεων και των Ανθρώπων που συμβάλουν στην καθημερινή τους λειτουργία.

 

 Ο Πρόεδρος ΣΕΒΠΗ

 

 Αντωνακάκης Ελευθέριος