ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΕΒΠΗ ΜΕ ΑΝΑΠΛ.ΥΠΟΥΡΓΟ κ ΣΤΕΡΓ..ΠΙΤΣΙΟΡΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝ.ΓΡΑΜ.ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ κ..ΑΠ.ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑ

                                                                                   ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σε συνέχεια της προηγούμενης συνάντησης στο Ηράκλειο με τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Βιομηχανικής Περιοχής του Ηρακλείου (ΣΕΒΠΗ), πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018, συνάντηση του ΣΕΒΠΗ στην Αθήνα με τους συνεργάτες του πολιτκού γραφείου του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας Στέργιου Πιτσιόρλα, το Γενικο Γραμματέα Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, κ. Απόστολο Μακρυκώστα και τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου Οικονομικών.Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΒΠΗ εκπροσωπήθηκε από τους Αντωνακάκη  Ελευθέριο, (Πρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΒΠΗ), Αλέξανδρο Υφαντή (Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΣΕΒΠΗ), Ανυφαντάκη Δημήτριο (Γενικός Γραμματέας ΣΕΒΠΗ), Βαλεργάκη  Γεώργιο (Ταμία),Νιταδώρος Ελευθέριος (Μέλος), ενώ επίσης συμμετείχαν και ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Επιχειρήσεων Βιομηχανικών Περιοχών (ΠΑΣΕΒΙΠΕ) Μαντάς Πέτρος   με τη συνδρομή των βουλευτών Ηρακλείου Νίκου Ηγουμενίδη, Σωκράτη Βαρδάκη και Γιάννη Μιχελογιαννάκη.Κύριο θέμα συζήτησης αποτέλεσε ο προωθούμενος νέος Κανονισμός της ΕΤΒΑ - ΒΙΠΕ, ο οποίος, σε μία ήδη δύσκολη οικονομική συγκυρία για την ελληνική βιομηχανία, αυξάνει έτι περαιτέρω τις οικονομικές υποχρεώσεις των εγκατεστημένων στις Βιομηχανικές Περιοχές επιχειρήσεων, ενώ απομειώνει σημαντικά τα δικαιώματά τους. Ο νέος αυτός Κανονισμός προωθείται μονομερώς από την ΕΤΒΑ - ΒΙΠΕ, δίχως να έχουν εισακουστεί οι ανάγκες και οι δυνατότητες των επιχειρήσεων με εγκαταστάσεις στα πάρκα των βιομηχανικών της περιοχών. Στα πλαίσια αυτά, υπήρξε δέσμευση του Υπουργείου Οικονομικών ότι κανένα σχέδιο δεν θα εγκριθεί μονομερώς, πριν εκφράσουν τις απόψεις τους οι επηρεαζόμενες επιχειρήσεις. Προς τούτο, ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Βιομηχανικής Περιοχής Ηρακλείου θα καταθέσει σχετική μελέτη με τις παρατηρήσεις των μελών του εντός των επόμενων ημερών. Τέλος, εκτός από την αποστολή ενός λεπτομερούς σχεδίου, συμφωνήθηκε η συνεργασία με τον ΣΕΒΠΗ σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, ενώ υπήρξε και η δέσμευση για την επίσκεψη το επόμενο διάστημα του αρμόδιου Υπουργού κ. Στέργιου Πιτσιόρλα στη Βιομηχανική Περιοχή του Ηρακλείου.