Συνάντηση Μελών του ΔΣ/ΠΑΣΕΒΙΠΕ με τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας & Ανάπτυξης κ. Στέργιο Πιτσιόρλα.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ                                                                              

                                  Ηράκλειο 31/05/2019

Συνάντηση Εργασίας πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 29/05/2019 στο Υπουργείο Ανάπτυξης με τον κ. Πιτσιόρλα , Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας & Ανάπτυξης , για Θέματα Βιομηχανικής Ανάπτυξης. Ο Σ.Ε.Β.Π.Η ως μόνιμο Μέλος του ΠΑ.ΣΕ.ΒΙ.ΠΕ εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο του κ. Ελευθέριο Αντωνακάκη. Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Βιομηχανικών Περιοχών με τον Πρόεδρο κ .Μαντά, τον Αντιπρόεδρο κ. Αντωνακάκη, καθώς και τα Μέλη του κ. Καραγιάννη και κ. Γραβουνιώτη, εξέθεσαν στον Υπουργό τα προβλήματα που ταλανίζουν τις 29 Βιομηχανικές Περιοχές της Χώρας. Προβλήματα τα οποία ανακόπτουν τις αναπτυξιακές προοπτικές των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε αυτές , σχετικά με υποδομές , αναπτυξιακές προοπτικές , αλλά και προβλήματα καθημερινής φύσεως.

Συζητήθηκαν θέματα που αφορούν τις προοπτικές των ΒΙΠΕ, και κατατέθηκαν από τον ΣΕΒΠΗ Προτάσεις μέσω Υπομνήματος, καθώς ζητήθηκε παρέμβαση για τον Εξωδικαστικό Νόμο, νομοτεχνικών βελτιώσεων , καθώς ο Εξωδικαστικός (N.4469/2017) δεν επιτελεί δυστυχώς  ακόμα την απαραίτητη αναπτυξιακή ώθηση που θα απαιτούνταν μέσω διακανονισμού των υποχρεώσεων των Επιχειρήσεων βιομηχανικής – μεταποιητικής και παραγωγικής δραστηριότητος. Επιπλέον συζητήθηκε η μικρή αποδοχή που θα τύχουν οι Ρυθμίσεις των 120 Δόσεων, μιας και για τις Επιχειρήσεις μπορούν να φτάσουν μέχρι και τις 36 Δόσεις, καθώς και μια αστοχία που υπάρχει με την ρύθμιση βεβαιωμένων οφειλών ΤΑΠ από τους Ο.Τ.Α Α’ Βαθμού, όπου έχει παρατηρηθεί άρνηση υπαγωγής των οφειλών αυτών σε ρύθμιση από τους Ο.Τ.Α(N.4611/2019).Συζητήθηκαν :Ø  Υποδομές για τις ΒΙΠΕ μέσω ΕΣΠΑ & ΠΠΕ.Ø  Φορείς Διαχείρισης ΒΙΠΕ από Εγκατεστημένους Επιχειρηματίες στα πλαίσια του Νόμου 3982/2011.Ø  Δημιουργία ενεργειακών κοινοτήτων σε ΒΙΠΕ.Ø  Επενδύσεις για Δημιουργία Τεχνολογικών cluster σε ΒΙΠΕ.Ø  Θέματα Δημιουργίας Νέων ΒΙΠΕ (Ασπρόπυργος – Οινόφυτα)Ø  Αναμόρφωση μη Λειτουργικών ΒΙΠΕØ  Συγκρότηση Επιτροπής Αναμόρφωσης & Διαβούλευσης για την Βιομηχανική Ανάπτυξη ( Κανονισμοί -  Υποδομές – Νομοθεσία – Αναπτυξιακές Προτάσεις). Ο Πρόεδρος του Σ.Ε.Β.Π.Η κ. Αντωνακάκης συμμετείχε και σε συνάντηση εργασίας  στον Σύνδεσμο Ελλήνων Βιομηχάνων ( Σ.Ε.Β) στην οποία τέθηκαν οι αναπτυξιακές προοπτικές της Βιομηχανίας στην Ελλάδα, προβλήματα Περιφερειακών Συνδέσμων, και μελλοντικές ενέργειες προς την κατεύθυνση της αειφόρου Ανάπτυξης.Υπήρξαν τοποθετήσεις για:ü  Χωροθέτηση Νέων Επιχειρηματικών Πάρκων & Βελτίωση Υφιστάμενων.ü  Δημιουργία Ενεργειακών Cluster.ü  Δημιουργία Cluster Κυκλικής Οικονομίας σε ΒΙΠΕ.ü  Χρηματοδότηση ΒΙΠΕ για Ανάπτυξη.ü  Κόστη Λειτουργίας ΒΙΠΕ.